BURO BV

BuroBV ondersteunt organisaties bij de opbouw en beheer van duurzame relaties.

Wij hebben veel ervaring met het selecteren van de juiste contacten en het (off-line) samenbrengen van die mensen/stakeholders, die voor een organisatie van betekenis kunnen zijn.

Daarbij wordt ingezet op de kracht van inhoudelijke en kwalitatief hoogwaardige bijeenkomsten, zoals debatten, congressen, symposia, conferenties, ronde tafel sessies, etc.

De soort bijeenkomst wordt afgestemd op de aanleiding, het doel en de deelnemers. Of het nu gaat om acquisitie, het delen van kennis/visies, het oplossen van complexe vraagstukken of het lanceren van een nieuwe dienst/product.

Onze expertise ligt vooral bij het leggen van verbindingen tussen bedrijfsleven, (semi-)overheid en wetenschap. Maar ook met de politiek en de pers.

De aanpak is projectmatig, persoonlijk en met oog voor detail. Vanaf de conceptontwikkeling, het aansturen en bewaken van het voorbereidingsproces tot en met de uitvoering van de bijeenkomst en de follow-up.

Dit alles in lijn met de filosofie van de organisatie.

 

Betty Visker van Heuven van Staereling

eigenaar | projectleider