BURO BV

Meermalen terugkerende bijeenkomsten:

* Diverse kleinschalige ronde tafels over maatschappelijke onderwerpen met overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

* Congressen en seminars over de zorg, bestemd voor hoger kader van (zorg)verzekeraars, koepels, cure- en care-instellingen, vak- en patiëntenverenigingen, toezichthouder, inspectie, werkgevers- en werknemersorganisaties;

* Het Nationaal Onderwijsdebat voor schoolleiding (en –bestuurders), docenten, leerlingen, ouders, bestuurders/ beslissers/beleidsbepalers uit de gehele sector, overheid en pers. In aanwezigheid van de minister van OC&W;

* Debat Sociale Zekerheid voor de beslissers uit de SZ sector. Met interview met de staatssecretaris van SZW;

* Het Nationaal Pensioendebat voor professionals uit werkgevers- en werknemersorganisaties, pensioenfondsen en –uitvoerders, verzekeraars, overheid, politiek, wetenschap, adviesbureaus en pers. In aanwezigheid van de minister van Financiën.

Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar – Directievoering en bestuursbureau van de stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar (1998-2016). Ondersteuning en advies bij de realisatie van het bestuursbeleid, de gang van zaken van de stichting en haar stakeholders. Conceptueel en inhoudelijk vormgeven van de Leiderschapsconferentie en van de uitreiking van de Overheidsawards in de Ridderzaal in aanwezigheid van leden van het Kabinet en vertegenwoordigers van de overheid, de politiek en het bedrijfsleven.

StudioVrouw – In eigen beheer opgezet bewustwordingsproject, dat de impact van de overgang in beeld brengt binnen de driehoek arbeidsparticipatie, gezondheid en emancipatie. Organisatie van expertmeetings bij de ministeries VWS en OCW, incompany informatiebijeenkomsten voor vrouwen (45-60) en bijscholing voor zorgprofessionals (o.a. bedrijfsartsen). Initiator van de Week van de Overgang. Het project is begin 2019 voortgezet door OVER!